لیست قیمت تایلی

لیست قیمت تایلی 2019-04-24T09:45:05+00:00

تکنیکال صنعت

نمایندگی انحصاری تایلی موتور

3.500.000    اینورتر 2.500.000    اینورتر 8.500.000 15W
3.800.000    دیجیتال 2.800.000     ساده 9.500.000 W     25
4.300.000    دیجیتال 3.300.000     ساده 13.500.000 W     40
4.500.000    دیجیتال 3.500.000     ساده 14.500.000 W     60
4.700.000    دیجیتال 3.700.000     ساده 16.500.000 W     90
4.900.000    دیجیتال 3.900.000     ساده 19.500.000 W     120
5.000.000    دیجیتال 4.000.000     ساده 21.500.000 W     140
5.200.000    دیجیتال 4.200.000     ساده 24.000.000 W     180
5.300.000    دیجیتال 4.300.000    ساده 26.000.000 W     250
5.400.000    دیجیتال 4.400.000     ساده 28.000.000 W     400

لیست الکتروموترDC  24 ولت تایلی

15W.1800 40W.1800 60W.1800 90W.1800
000/000/5 000/000/6 000/800/6 000/500/7

پایه 3GN پایه    4GN پایه    5GN
000/350    000/550 000/700

  • گیربکس های گوشواره دار10% به لیست اضافه میگردد
  • الکترو موتورهای تاکودار7%اضافه میشود
  • الکتروموتورهای سه فاز 5%به لیست اضافه میگردد
  • کلیه محصولات تایلی موتور شامل یکسال ضمانت میباشد