الکتروموتور 190 w kormas

کد:

671 143 16                   671 144 21

671 143 22                   671 144 06

دور های موجود(rpm) 1400 دور و 3000 دور

قدرت(power) 190w

وزن(weight) 1/310

شفت  11 (ورودی)

قابل کوبل با گیربکس حلزونی سایز 40,30

مدل ها:

انکودر خور 190 دوسد هشت

190 وات ساده

190 وات با 1600 دور و شفت 10 یا 190وات آسانسوری

الکتروموتور کورماس

الکتروموتور کورماس

الکتروموتور کورماس

الکتروموتور کورماس

الکتروموتور کورماس
الکتروموتور کورماس
2019-05-01T07:49:21+00:00